Akıllı Telefonlar ile ilgili Son Gelişmeler Genel Konu 1 Arşiv

Akıllı Telefonlar ile ilgili Son Gelişmeler Genel Konu 1 Arşiv

Yazma becerisini sırasıyla okuma (%23,94), konuşma (%11,26) ve dinleme (%8,45) becerileri takip etmektedir. Dört becerinin (%16,19) bir arada ele alındığı çalışmalar ise incelenen çalışmalar içerisinde yazma ve okuma becerisinden sonra en çok işlenilen kategoriyi oluşturmaktadır. İki temel becerinin bir arada ele alındığı çalışmalarda ise okuma-yazma (%4,34) becerisinin ele alındığı çalışmaları çoktan aza doğru dinleme-konuşma (%3,26) ve okuma-dinleme (%2,17) takip etmektedir. 3 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERbettlit SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAYIN KURULU Prof. Dr. Faruk KAYA Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR Prof. Dr. Kerem KARABULUT Doç. Salih ÖZYURT Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına İmtiyaz Sahibi Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT Rektör YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Doç. Salih ÖZYURT Türkçe Dil Editörü Dr. Öğr. Üyesi Alpay GEZER BASKI Dizgi ve Tasarım Salih ÖZYURT Dergi Sekreteryası Temel ATMACA Sümeyra ATASEVER Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarını bağlar, dergimizin ve kurumumuzun görüşlerini yansıtmaz; yazıların bütün bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. The opinions and views in papers published on the journal belong only to its authors and do not necessarily reflect the views of the journal and its publisher, all the scientific and legal responsibility of the writings belongs to the authors Bu dergi, tarafından desteklenmektedir.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncular için belli fiyat aralıklarına göre sıraladığımız işlemci, ekran kartı ve anakarttan sonra şimdi de bizlere göre fiyatlarına göre en iyi 10 oyun amaçlı notebook’u belirliyoruz. Reedera10 Hızlı Kılavuz Copyright 2013 Selekt Bilgisayar Tüm hakları saklıdır. Lütfen kendi başınıza parçalarını sökmeyin. Cihazı bir yere vurmayın ya da düşürmeyin. Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Jabra, GN Netcom A/S’nin tescilli ticari markasıdır.

  • İki temel becerinin bir arada ele alındığı çalışmalarda ise okuma-yazma (%4,34) becerisinin ele alındığı çalışmaları çoktan aza doğru dinleme-konuşma (%3,26) ve okuma-dinleme (%2,17) takip etmektedir.
  • Akbaba ve Türel (2016), yazma becerisine bilgisayar aracılığıyla verilen dönütleri inceledikleri çalışmalarında 2009 yılından itibaren artış olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
  • Son olarak, incelenen çalışmalarda kullanılan örneklem düzeylerine ve örneklem sayılarına dair ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir.

Bu durumun belirli zaman aralıklarında tekrarlanacak çalışmalarla da takip edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında AİÇÜ nün akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin Ağrı ya karşı olan algı düzeyinin belirlenmesi üniversite-kent ilişkisindeki algı düzeyinin farklı yönleriyle de ortaya konulmasını sağlayacaktır. 175 Rabia Sena AKBABA-Muhammed TUNAGÜR 142 uygulama zamanı ve maliyeti yönüyle daha ekonomik olması olarak belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda veri toplama aracı olarak en az gözlemin kullanıldığı görülmektedir. Nitel araştırmalarda gözlem yerine görüşme yönteminin daha sık tercih edildiği görülmüş ve gözleme dayalı çalışmalar, deneklerin kendilerini daha az kontrol altında hissetmeleri ve daha objektif sonuçların alınabilmesi açısından önemli bulunmuştur (Akça Üstündağ, 2013). Araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda en çok kullanılan veri analiz yöntemlerinin sırasıyla nicel kestirimsel, nitel ve nicel betimsel analiz olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Kestirimsel yöntemlerde en çok t testinden; nitel yöntemde betimsel analiz yönteminden; nicel betimsel analizde ise en çok frekans ve yüzde analiz yöntemlerinden yararlanıldığı tespit edilmiştir. Nitekim alan yazında da benzer sonuçlara rastlanmıştır (Alper ve Gülbahar, 2009; Göktaş vd., 2012; Akça Üstündağ, 2013; Selçuk vd., 2014; Kılıç Çakmak vd., 2015). Son olarak, incelenen çalışmalarda kullanılan örneklem düzeylerine ve örneklem sayılarına dair ulaşılan sonuçlara yer verilmiştir. Araştırmanların çoğunlukla yükseköğrenim düzeyi ile gerçekleştirildiği ve örneklem sayılarının çoğunlukla 0-50 aralığında tercih edildiği görülmüştür. Alan yazında genellikle yükseköğrenim seviyesinden olan lisans öğrencilerinin çalışmalara dahil edildiği gözlenmiştir (Şimşek vd., 2008; Alper ve Gülbahar, 2009; Gülbahar ve Alper, 2009; Bozkaya, Aydın ve Kumtepe, 2012; Göktaş vd., 2012, Akbaba ve Türel, 2016; Kılıç Çakmak, 2016).

36 Faruk KAYA – Ömer YALÇINKAYA – Şekip YAZGAN 18 tekniği kullanılarak hazırlanan anket formundan elde edilen verilere frekans ve Ki- Kare analizi yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, Ağrı halkının yarısına yakın bir bölümünün, çocuğunun ve/veya bir yakınının AİÇÜ de eğitim görmesini istediğini belirtmektedir. Bu husus şehrin ve üniversitenin genel durumu ile sosyo-ekonomik sebeplerle gerekçelendirilmektedir. Ağrı halkı ilin sorunlarının giderilmesinde ve sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda gelişim göstermesinde AİÇÜ yü bir çözüm aracı olarak görmektedir. Bu durum Ağrı halkı ile üniversite arasındaki etkileşimin geliştirilmesinin ne denli önemli olduğuna işaret etmektedir.

Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. TELEVIDYON.COM Medya Kiti MYK MEDYA HAKKINDA Televidyon.com adresinde şu ana kadar 9 kategorideki 27 programda 2000’in üstünde yapımın hazırlanması, çekimi, montajı, yayını ve yönetimini gerçekleştirdik. Mobil Pazarlama Stratejiniz İçin Çevrimiçi Video Neden Olmazsa Olmaz? Günümüzde tüketiciler ihtiyaç duydukları ya da istedikleri bir şey olduğunda refleks olarak Yayınlandı Nisan 2015 telefonlarına uzanıyor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*